Water-water warmtepomp

water-water-warmtepomp

Een water-water warmtepomp is van alle soorten warmtepompen met het hoogste rendement die verkrijgbaar zijn op de markt. Het systeem gebruikt de aanwezige warmte in het grondwater om je woning te verwarmen. Je spreekt dan ook van een geothermisch systeem.

Het is een systeem wat het hoogste rendement van alle soorten warmtepompen heeft, maar de investering die je zult moeten doen is ook dan fors te noemen. Je moet je daar niet door laten afschrikken, want als je naar het rendement kijkt is een water-water warmtepomp zeker een heel aantrekkelijke keuze.

De werking van een water-water warmtepomp

Om een water-water warmtepomp goed te laten functioneren zullen er bij je woning 2 putten geboord moeten worden. In dat geval spreek je van een pompput en retourput. Het zijn twee putten die afhankelijk van de diepte van het aanwezige grondwater moeten komen te liggen op een diepte tussen de 25 en 150 meter. Hoe diep deze putten gegraven moeten worden is afhankelijk van de samenstelling van de grond.

De pompput zal gebruikt worden om het grondwater op te pompen en daarna wordt het water naar de verdamper van de warmtepomp toe geleid. In de verdamper geeft het grondwater dan zijn warmte af aan het water-water warmtepomp systeem.

Daarna wordt het afgekoelde water aansluitend via de retourput weer terug geleid naar het grondwater toe. Daarbij is het heel belangrijk dat het grondwater tijdens het hele proces niet in contact komt met de buitenlucht.

Er zou immers in dat geval oxidatie en kalkafzetting kunnen ontstaan wat zich afzet op het buizensysteem. Het is dus om deze reden dat de beide putten vakkundig moeten worden afgedicht.