Eindleeftijd van AOV

In jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) wordt gesproken van een eindleeftijd. Hiermee bedoelt men de leeftijd tot wanneer de dekking van de AOV geldig is. Indien je bijvoorbeeld kiest voor de eindleeftijd van 64 jaar, dan heb je een financiële zekerheid van uitkering bij arbeidsongeschiktheid tot aan deze leeftijd.

De jaren die daarna volgen tot dat je recht hebt op pensioen, zijn dan niet meer gedekt. Je zal hiervoor zelf het risico dragen, want de uitkering van de AOV stopt op de eindleeftijd. Bij de meeste maatschappijen kan jij jezelf verzekeren tot 67 jaar, maar voor zwaardere beroepen kan dit anders liggen.

Adviesgesprek is raadzaam

Een adviesgesprek is, voor iedereen die met vragen over de AOV zit, aan te raden. Je wordt er namelijk nooit dommer van. Je kan dan tevens bekijken wat voor jou een mogelijke eindleeftijd is. Veel verzekeraars bieden het laatste jaar premievrij aan, waardoor je dus geen kosten meer betaald aan de AOV. Het is natuurlijk een leuk gebaar, en de verzekeraar kost dit relatief gezien weinig. Ze hoeven de uitkering immers maar uit te betalen tot aan de einddatum, wat dan dus het laatste jaar is.

Premie van een AOV

Ga er over met een deskundig persoon in gesprek, je zal zien dat jouw vragen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid, financiële zekerheid en de juiste eindleeftijd helder worden. De premie die je zou moeten gaan betalen is onder andere afhankelijk van welke eindleeftijd je kiest. Hoe lager deze leeftijd, hoe lager je premie zal zijn.